spot makaleler

spot BaŸlksz-1 06

sigara

Mora Terapi Merkezi Antalya

Mora Terapi Sigara Bırakma Programı Nedir?

Mora Terapi dünyada en gelişmiş biorezonans tekniğidir.

Maddelerin foton yayılımlarının ya da başka bir ifade ile maddenin çevresindeki elektromanyetik alandan alınan frekansların vücudun enerji sistemine müdahale amacıyla kullanılmasıdır. Mora-Terapi 30 yıl önce Dr. Morell ve Elektronik Mühendisi Eric Rasche tarafından yaratılmıştır. O zaman için anıldığı şekliyle “biorezonans”, o zamanlar için ölçülemez olan elektromanyetik ışınımlarla ilgili bilginin artmasıyla birlikte gelişmiş ve teknoloji MORA Super Plus cihazı ile şu andaki en son aşamasına gelmiştir. Uygulamaların etkinliği kullanılan cihazın etkinliği ve teknolojisiyle doğru orantılıdır.Mora Terapi

Hasta organizmanın iyileşmesi, frekanslar üzerinde taşınıldığı düşünülen ve vücut tarafından enerji sistemine absorbe edilen bilgi ile sağlanır. Bilgi elektromanyetik niteliktedir ve titreşimler (frekanslar) ya da başka bir deyişle ışınımlar şeklinde taşınmaktadır. Vücuttaki meridyenler üzerinde akan frekanslar ile dışarıdan verilen frekans arasında rezonansın gerçekleşmesi vücutta enerjetik bir değişimi getirir. Yani biorezonans ile yaratılan değişim, maddeler (ilaçlar vs.) yerine bu bilgi ile sağlanmaktadır.

Yapılan işlemi, vücuttaki elektriksel aktivite içinden toksik madde frekansının çıkarılması ya da hastalığı gösteren/ hastalığa yol açan problemli elektriksel bilginin silinmesi olarak açıklamak da mümkündür.

Etkisi…Mora-Terapinin etkisi sigara içme isteğinizin terapinin hemen sonrasında hissedeceğiniz şekilde ve kalıcı olarak azalmasıdır. Yapılan işlem bağımlılığın kişinin hissedebileceği şekilde azalmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda tütün içerisindeki toksik maddelerin vücutla yaratmış olduğu elektromanyetik bağı zayıflatmakta ve zehirli maddenin vücuttan atılımını kolaylaştırmaktadır.

Etkisi... Son birkaç yıldır yapmış olduğumuz 6000'e yakın uygulamadan aldığımız izlenimlere göre MORA-Terapi vücudun nikotine olan tanışıklık durumunu ortadan kaldırmaktadır. Uygulama sonrasında sigara isteği azalmakta ve giren kişilerin hemen hepsinin söylediği gibi "vücudun sigara istemiyor olması, fiziksel bir istek duymama hali" yaşanmaktadır. MORA-Terapi uygulaması sonrasında kişi, sigara içmeye kalksa bile hem eski bildik, tanıdık tadı alamamakta hem de bağımlılık durumunun eskisinden farklı olduğunu görmektedir. Etki -nikotin vücuda tekrar tekrar ve ısrarla tanıtılmadıkça- kalıcıdır.

Tek Seans Yeterli... Sigara bırakma desteği olarak MORA-Terapi'nin tek seans uygulanması genellikle yeterlidir. İkinci seans ya da destek seansı ancak sigara isteğinin devam ettiği durumlarda önerilmektedir. İlk 48 saat vücudun yeni enerjetik duruma adaptasyonu için gerekli süredir ve kişinin özellikle dikkatli olması gereken süredir. Ancak 48 saat geçtiği halde halen sigara içme isteği duyuyorsanız size ücretsiz destek seansı kesinlikle önerilir.

3 Ay Boyunca İkinci Seans Hakkı... Gerektiğini düşünüyorsanız, ikinci bir uygulama isteme hakkına sahipsiniz. İlk 3 ay içinde kullanabileceğiniz ücretsiz bir hakkınız bulunuyor.


Bırakma Oranlarımız…

Kliniğimiz bünyesinde yaptığımız 6000'e yakın MORA-Terapi uygulamasından aldığımız istatistiklere göre MORA-Terapi kişilerin %96,2'sinde etkili olmakta, ancak kişilerin %18'sinde etkinliğin destek seansı ile sağlamlaştırılması gerekmekte, % 16.7 de ise aşağıda bahsedilen 2. seans gerekmektedir. % 2 hastamızda ise ikinin üzerinde tam seans uygulanmıştır.

Şimdi Antalya da size mora terapi farkını yaşatıyoruz.Antalya merkezde bulunan mora terapi merkezimizi ziyaret etmek ya da bilgi almak için bizi arayın

0242 311 80 80 Mora Terapi Antalya


Bu sayfa için anahtar kelimeler: mora terapi, mora terapi antalya, sigarayı bırakma, mora terapi ile sigara bırakma tedavisi, tek seansta sigara bırakma tedavisi antalya, antalyada mora terapi merkezi, antalyada sigara bırakma merkezi